Een verhaal om nooit te vergeten

Ongeveer elf jaar geleden heb ik voor het eerst geroepen dat ik ooit Auschwitz eens wilde zien. Het was rond mei 2001 dat ik dat voor het eerst riep. Mei 2001. De wereld was nog niet zo verdeeld als dat zij nu is. De Twin-Towers waren nog de hoogste gebouwen van New York en ik had net eindexamen gedaan op het Griftland College.

BOP speelt weer op de man met standpunt Laanplein

Op 25 januari 2012 nam een overgrote meerderheid (15 tegen 4) een geamendeerd voorstel aan over de realisatie van het Laanplein. In de vergadering kwam naar voren dat de meeste fracties wilde uitspreken dat de huidige toestand van het parkeerterrein, niet de gewenste situatie is. Het college dient nu voor de zomer te komen met nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van het parkeerterrein.
Verloop

Verandering

Onze lokale PvdA afdeling vergrijst. We zijn niet aansprekend genoeg voor jongeren, dertigers en ook de Baarnse kiezer herkende zich na de laatste verkiezingen veel minder in de PvdA dan vier jaar eerder. Kortom we hadden en hebben werk aan de ‘winkel’.
Sinds onze verkiezingsnederlaag zijn we dan ook binnen het bestuur druk om de lokale afdeling zo te veranderen dat onze lokale waarden dezelfde sociale klank hebben als vroeger, maar dat we de mensen van vandaag meer aanspreken.